Az iskolaszövetkezet
Vissza

Iskolaszövetkezet mint az öngondoskodás és a munkatapasztalatszerzés hatékony eszköze

„Gyakorlat teszi...”

 • „…amíg a gyakorlati képzés nem integráns része a tanulmányoknak, nincs más lehetőség a fiatalok számára, mint hogy saját maguk nézzenek lehetőségek után.”
 • „Sok fiatal még munkahelyet sem látott belülről, amikor kijön az egyetemről”
 • „Minél több tapasztalatot szereznek a diákok még a tanulmányaik ideje alatt, annál jobb.„
 • „…szakértők szerint mindenképpen érdemes elgondolkodni egy-két passzív féléven, amikor munkatapasztalatot szerezhet az ember„

  ( Figyelő 2007/42.szám )

A szövetkezetekre vonatkozó általános szabályok

 • „Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát”
  (Alkotmány 12. § (1))
 • „A szövetkezeti forma sajátos társas vállalkozási konstrukció, melyet a jogalkotó azzal a szándékkal hozott létre, hogy a gazdasági tevékenység mellett az önszerveződés, és a szolidaritás is kifejeződésre juthasson.”
  (19/B/1999.AB határozat)

A szövetkezetek

 • „…ösztönözni kívánja a szövetkezést és állami eszközökkel támogatást kíván nyújtani a szövetkezeti mozgalom továbbfejlődéséhez”
  (2006. évi X.tv. Preambulum)
 • „…célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése”
  (2006. évi X.tv.7.§)
 • „..legalább hét alapító tag”
  (2006. évi X.tv.10.§(1))
 • „A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van”
  (2006. évi X.tv.23.§(1))
 • „A tag személyes közreműködésének módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodás határozza meg”
  (2006. évi X.tv.48.§(2))
 • „A szövetkezet az adózás utáni eredményének a közgyűlés által meghatározott mértékében közösségi alapot képez”
  (2006. évi X.tv.58.§)
 • „A törvény(ek) az általános szövetkezeti formán belül lehetővé teszik az iskolai szövetkezetek valamint a lakásszövetkezetek tekintetében speciális végrehajtási szabályok kibocsátását (19/B/1999.AB határozat)

Az oktatási intézmény céljaihoz illeszkedő tevékenység garanciái

Jellemzők Iskolaszövetkezet
Tagság - Iskolaszövetkezetben a tanulókon kívül felvett tagok száma nem haladhatja meg a taglétszám tizenöt százalékát (10.§ (1))
- Iskolaszövetkezet alapításához az oktatási intézmény alapító tagsága szükséges (10.§.(5))
Alapító okirat - Az Alapszabálynak tartalmaznia kell:…
d) a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint – iskolaszövetkezet esetében – az oktatási intézmény tag és a szövetkezet kapcsolatát (14.§.(2))
Felügyelő bizottság - Iskolaszövetkezet esetén a felügyelő bizottságnak tagja az oktatási intézmény, továbbá az oktatási intézmény fenntartójának egy-egy képviselője. A felügyelő bizottság egy tagját közoktatási intézményben az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) jelölése alapján kell megbízni (37.§.(3))

Iskolaszövetkezetek eredményei

 1. A cégnyilvántartásban lassan 100 iskolaszövetkezet szerepel Magyarországon.
 2. Évente 100.000 hallgatónál több vesz részt a munkatapasztalat szerzést biztosító, az önszerveződést, az öngondoskodást, a demokratikus irányítást, a szolidaritás mozzanatát is magában hordozó szervezeti formában.
 3. Évente kb. tíz milliárd Ft termelési érték előállítása révén járulnak hozzá saját maguk élet-költségéhez (a bevétel 85%-át a hallgatók kapják)
 4. Évente majdnem tízezer üzleti partnerrel kerülnek kapcsolatba.

Jellegzetes iskolaszövetkezeti munkák

Tanulmányokkal összefüggő munkák Egyéb szellemi munkák Könnyű fizikai munkák
Fordítás, tolmácsolás Forgalom- és látogató számlálás Adatrögzítés, címkézés
Hitelügyintézés Host/hostess munka Árufeltöltés, raktári, pénztárosi munka
Mérnöki-, jogi-, orvosi- , régészeti kisegítő munka Irodai adminisztrációs munka Szórólapozás
Gyermekfelügyelet, pedagógiai kisegítő munka Kérdőív, piackutatás Csomagolás, borítékolás
Nyelvtanítás, korrepetálás Telefonos operátori munka Mezőgazdasági - kertészeti munka
Szakmai gyakorlat Statiszta munka Eladói munka

Iskolaszövetkezetek közös akciói

 1. DIÁK ÉSZ etikai kódexének kidolgozása és érvényesítése
 2. Felhívások, hirdetések megjelentetése a jogszerű és biztonságos diákmunka támogatása érdekében
 3. Kampányok a biztonságos diákmunkáért.
 4. A diákmunkát érintő jogszabályok folyamatos figyelése, javaslatok kidolgozása
 5. Szakmai konferenciákon való részvétel
 6. APEH állásfoglalások megkérése
 7. OMMF és DIÁK ÉSZ együttműködésének kialakítása, közös sajtóközlemények kiadása

Az iskolaszövetkezetek 1983 óta részesei a hazai felsőoktatási és középiskolai oktató-, nevelő munkának, az öngondoskodásnak és a munkaerőpiacnak